CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Långsiktig konkurrenskraft för biodrivmedel via förgasning

Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
2007. - 70 s.
[Rapport]

En långsiktig omställning av energisektorn mot låga emissioner av CO2 ställer oss inför ett antal strategiska val och frågor både på tillförsel- och användarsidan. Syftet med detta projekt har varit att identifiera under vilka långsiktiga och övergripande förutsättningar som biodrivmedel via förgasning av biobränsle kan vara konkurrens¬kraftiga och bidra till uppfyllandet av hårt satta klimatmål. I projektet har tagits fram och utnyttjats en modell för produktionen av el, värme och personbilstransporter. För olika förutsättningar har med hjälp av modellen betalningsförmågan för bioenergi med olika tekniker i de tre sektorerna uppskattats. Studien identifierar ett antal viktiga områden, utöver kostnaden för utsläpp av CO2, som påverkar förutsättningarna för biodrivmedels konkurrenskraft: • Perspektiv på och marknad för fossila bränslen • Utnyttjande av kolundanlagring (CCS) och speciellt i samband med biobränsle (bio-CCS eller BECS) • Den stora betydelsen av egenskaper i distribution och användning för val av biodrivmedel • Elektrifieringen av bilen drivlina • De ekonomiska styrmedlens, speciellt de icke-sektorsneutralas, stora betydelse • Drivmedelsskattens nödvändighet för energieffektiva persontransporter Studien pekar på ett antal faktorer som talar för biodrivmedel via förgasning • Dyr oljeimport • Kol på marginalen i alla sektorer • Drivmedelscertifikat, eller motsvarande, som gynnar biodrivmedel • Storskalig avkolning (CCS) inom värme och elsektorerna • Bio-CCS tillåts ej/missgynnas, sektors- eller anläggningsansvar för CO2-utsläpp Faktorer som talar emot biodrivmedel via förgasning är • Låga oljeutvinningskostnader • Elcertifikat, eller motsvarande, som gynnar biobränsle till el • Förväntade/potentiella möjliga låga kostnader och höga verkningsgrader för cellulosaetanol uppnås • Elbatterier för transporter blir mycket billiga

Nyckelord: bioenergi, biobränsle, förgasning, biodrivmedel, konkurrenskraftDenna post skapades 2007-06-15.
CPL Pubid: 42831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik
Termisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola BKR17