CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomassa - en knapp resurs i globalt perspektiv

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Julia Hansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Bioenergi - till vad och hur mycket? Formas Fokuserar, p. 19-32. (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Idag använder vi ungefär tio gånger mer fossil energi än bioenergi i världen. Nu ökar användningen av bioenergi kraftigt. Men globalt sett finns det inte tillräckligt med bioenergi för att ersätta de fossila bränslena, skriver tre forskare på Chalmers. Hur ska vi använda de knappa resurserna på bästa sätt? Och hur ska vi kunna begränsa de negativa effekter som ökad efterfrågan på bioenergi kan få? Det handlar bland annat om exploatering av värdefulla ekosystem som regnskogar.

Nyckelord: bioenergi, global potential


Pocketbokserien Formas Fokuserar är ett led i Formas arbete med att kommunicera forskningsresultat. Serien är ett debattforum där forskare klargör dagens kunskaps- och debattläge i viktiga samhällsfrågor.Denna post skapades 2007-06-14. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 42762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur