CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoscience and nanotechnology for advanced energy systems

Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Carl Hägglund (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Current Opinion in Solid State and Materials Science Vol. 10 (2006), p. 132-143.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nanoscience and nanotechnology, surface science, alternative energy systems, photovoltaics, water splitting, light harvesting, hydrogen storage, catalysis, fuel cellsDenna post skapades 2007-06-14. Senast ändrad 2007-12-18.
CPL Pubid: 42760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur