CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Är ligninuttag ett alternativ till utbyggnad av sodapanna vid produktionsökning?

Erik Axelsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Marcus R. Olsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Sodahuskonferensen 2005, Stockholm (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-06-14. Senast ändrad 2007-09-21.
CPL Pubid: 42747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur