CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foam extrusion and measurement of dielelctric properties at high frequencies on polyethylene foam

Martin Strååt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Nordiska Polymerdagarna 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Polymers, processing, dielectric properties, foamDenna post skapades 2007-06-14.
CPL Pubid: 42735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur