CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relations between colour, gloss and surface texture in injection-moulded plastics

Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ulf Kleist ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Nordiska Polymerdagarna 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Polymers, appearance, colour, gloss, surface texture, injection mouldingDenna post skapades 2007-06-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 42734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur