CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molekyler i galaxer

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi 2, p. 30-33. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-06-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur