CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Association Between Physical Activity and BMD in Young Men is Modulated By Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Genotype - The GOOD Study.

Mattias Lorentzon ; Anna-Lena Eriksson ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Dan Mellström ; Claes Ohlsson
Journal of Bone Mineral Research Vol. 22 (2007), 8, p. 1165-1172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-12. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 42675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin (2006-2011)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa (GU)

Ämnesområden

Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur