CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental assessment of housing management with LCA and time series

Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Institutionen för miljösystemanalys)
1th International Life Cycle Management conference, 27-29 august 2001, Copenhagen (2001)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: LCA, time series, housing management


Awarded as Best Poster & citet in IntJLCADenna post skapades 2007-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur