CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad innebär ett ökat träbyggande i Sverige för miljön? - Granskning av jämförande LCA-studier av stombyggnadsmaterial i hus

Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys) ; Henrikke Baumann (Institutionen för miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 20 s.
[Rapport]

Nyckelord: trä, LCA, byggnadsmaterialDenna post skapades 2007-06-07. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology