CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostadsförvaltning, miljöarbete och livscykleperspektivet - En litteratur- och branschöversikt

Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 1404-8167.- 56 s.
[Rapport]

Nyckelord: bostadsförvaltning, mijlöarbete, livscykelanalysDenna post skapades 2007-06-07.
CPL Pubid: 42536