CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a certain exponential inequality for Gaussian processes

Christer Borell (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Extremes Vol. 9 (2006), p. 169-176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-07. Senast ändrad 2007-06-07.
CPL Pubid: 42527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur