CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergent Lagrangian heuristics for nonlinear minimum cost network flows

Torbjörn Larsson ; Johan Marklund ; Caroline Olsson ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
European Journal of Operational Research (0377-2217). Vol. 189 (2008), 2, p. 324-346.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42503

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik (1991-2005)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur