CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of HAM tools versus the traditional steady-state methods in the aspect of quantification of probability of undesired moisture conditions.

Krystyna Pietrzyk ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Torbjörn Gustavsson
Conference proceedings Healthy Buildings, Lisbon, Portugal, June 2006 Vol. vol. III Design and operation of healthy buildings (2006), p. 67-70 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-06-05. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 42465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur