CPL - Chalmers Publication Library

Inner and outer scalings in rough surface zero pressure gradient turbulent boundary layers

Författare och institution:
Brian Brzek (-); Raúl Bayoán Cal (-); T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära); Luciano Castillo (-)
Publicerad i:
Phys. Fluids, 19 ( 6 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Strömningsmekanik
Postens nummer:
42419
Posten skapad:
2007-06-04 15:48

Visa i Endnote-format