CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inner and outer scalings in rough surface zero pressure gradient turbulent boundary layers

Brian Brzek ; Raúl Bayoán Cal ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Luciano Castillo
Phys. Fluids Vol. 19 (2007), 6,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-04.
CPL Pubid: 42419

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur