CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global observations of middle atmospheric water vapour by the Odin satellite: An overview.

Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Nicolas Lautié (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Y. Kasai ; S. Lossow ; E. Dupuy ; J. De La Noë ; U. Frisk ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; E. Le Flochmoën ; P. Ricaud
Planetary and Space Science Vol. 55 (2007), 9, p. 1093-1102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Odin; Sub-Millimetre Radiometer; Microwave limb sounding; Middle atmosphere; Water vapour; Water vapour isotopesDenna post skapades 2007-06-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur