CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow and noise predictions for a mixer-ejector engine configuration using LES

Markus Burak (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Rome, Italy, 2007 AIAA 2007-3620, (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-06-01.
CPL Pubid: 42361