CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical differentiation in regions of high-mass star formation. CS, dust, and N2H+ in southern sources

L. Pirogov ; I. Zinchenko ; P. Caselli ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
A&A Vol. 461 (2007), p. 523-535.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-06-01. Senast ändrad 2008-01-08.
CPL Pubid: 42359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur