CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The hydrodynamics of a 3D wurster type fluidized bed.

Anna Magnusson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
AIChE Annual Meeting, Indianapolis (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-30.
CPL Pubid: 42264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur