CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of two gas-particle flows using Eulerian/Eulerian two-fluid models.

Klas Johansson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Anna Magnusson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Robert Rundqvist (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Fourth International Conference on Multiphase Flows, New Orleans (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-30.
CPL Pubid: 42261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur