CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete element simulations and experimental validation of particle packing in a 5 mm chromatography column.

Rasmus Hemph (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Joakim Svensson ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik)
Sixth International Conference on Multiphase Flows, Leipzig (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-30.
CPL Pubid: 42260

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur