CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The gas content of moderate-luminosity mergers

E. Manthey ; S. Hüttemeister ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
New Astronomy Reviews Vol. 51 (2007), 1-2, p. 71-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur