CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular oxygen in the p Ophiuchi cloud

B. Larsson ; René Liseau (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; L. Pagani ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Mathias Fredrixon (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Henrik Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Glenn Persson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Gustaf Rydbeck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Tommy Wiklind (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Magnus Dahlgren (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Magne Hagström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics Vol. 466 (2007), p. 999-1003.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 42235

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur