CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calibration of a porous visco(hyper)elastic model applied to brain tissue

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering II (Edited by E. Onate, M. Papadrakakis and B. Schrefler). p. 364-366. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Parameter identification, Oedometer testDenna post skapades 2007-05-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 42093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur