CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toward a Systematic Sensitivity Analysis of On-Chip Power Grids Using Factor Analysis

Daniel Andersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Workshop on Signal Propagation on Interconnects (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-24. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 42068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur