CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How does the Galactic Bulge rotate?

Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Mass-losing pulsating stars and their circumstellar matter; eds. Y. Nakada, M. Honma and M. Seki Vol. Astrophysics and Space Science Library, Vol. 283 (2003), p. 367-371.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-23. Senast ändrad 2007-05-23.
CPL Pubid: 42040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Galaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur