CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deep levels induced by InAs/GaAs quantum dots

M Kaniewska ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; A Barcz (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; M Pacholak-Cybulska
E-MRS Meeting, Strasbourg, 2004 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-22. Senast ändrad 2010-10-20.
CPL Pubid: 41988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur