CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron capture at InAs/GaAs quantum dots

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; M Kaniewska
8th International Conference on Nanometer Scale Science and Technology, Venice, Italy, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-22. Senast ändrad 2010-10-15.
CPL Pubid: 41987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur