CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Selected thermal emission of electrons from different configurations in InAs/GaAs quantum dots

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Halldór Örn Ólafsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Einar Sveinbjörnsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
International Conference on Trends in Nanotechnology, Salamanca, Spain (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-22.
CPL Pubid: 41986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur