CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Navigation aids in the search for future high-k dielectrics: Physical and electrical trends

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Bahman Raeissi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; S. Hall ; Octavian Buiu ; Max Lemme ; Heiner Gottlob ; Paul Hurley ; Karim Cherkaoui
Solid State Electronics Vol. 51 (2007), p. 622.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-22. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 41983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur