CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discovery of classes among deep level centers in GaAs

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; M Kaniewska
Material Science and Engineering B Vol. 138 (2007), p. 12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-22. Senast ändrad 2010-10-15.
CPL Pubid: 41981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur