CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical activity of deep levels in the presence of InAs/GaAs quantum dots

M Kaniewska ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; A Barcz ; M Pacholak-Cybulska
Material Science in Semiconductor Processing Vol. 9 (2006), 1-3, p. 36-40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-22. Senast ändrad 2007-10-03.
CPL Pubid: 41977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur