CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carrier emission of electronic states of self-assembled indium arsenide quantum dots

S.W. Lin ; A.M. Song ; M. Missous ; I,D. Hawkins ; B. Hamilton ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; A.R. Peaker
Material Science and Engeineering Vol. 26 (2006), p. 760.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-22. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 41976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur