CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal emission of electrons from selected s shell configurations in InAs/GaAs quantum dots

Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Halldór Örn Ólafsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Einar Sveinbjörnsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Applid Physics Letters Vol. 85 (2003), p. 3578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-22.
CPL Pubid: 41967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Fysik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur