CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of New Test Set-up for Investigation of Electrical Tree Inception in Polyethylene

Ramona Huuva (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Villgot Englund (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Proceeding of the 19th Nordic Insulation Symposium, 13-15 June, 2005, Trondheim, Norway (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-05-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 41901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur