CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate prediction of gas-solid conversion in fluidized bed reactors

Alberto Gómez-Barea ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Martín Campoy
Fluidization XII p. 639-646. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Proceedings of the 12th International Conference on Fluidization, Eds. Bi X., Berutti F., Pugsley T., Engineering Conferences International.Denna post skapades 2007-05-21. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 41900

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur