CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöarbete inom bygg- och fastighetssektorn - en litteratursammanställning med fokus på miljöledning, avfall, energi, inomhusmiljö och farliga ämnen

Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 26 s.
[Rapport]

Denna rapport är uppförd på uppdrag av Boverket och syftar till att utgöra underlag till Boverkets rapportering av det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet. Boverket kommer att rapportera bygg- och fastighetssektorns miljöarbete. Rapporten är resultatet av en litteraturstudie som fokuserat på områdena miljöledning och verktyg, avfall, energi, inomhusmiljö samt farliga ämnen kopplat till bygg- och fastighetssektorn.Denna post skapades 2007-05-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 41876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 9