CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Exhaust Gas Catalysts for Ethanol-Fuelled Heavy-Duty Vehicles in City Traffic

Lars Pettersson ; Sven Jarås ; Savo Gjirja (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sören Andersson ; Erik Olsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Per Marsh
6-th Nordic Symposium on Catalysts, June 1-3 1994, Hornbak, Denmark 1994 (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Catalysts, diesel engine emissionsDenna post skapades 2007-05-18. Senast ändrad 2011-01-13.
CPL Pubid: 41836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur