CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of the Ethanol Fuelled Version of the Volvo TD 73 Diesel Engine

Savo Gjirja (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Erik Olsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-122469-7.- 73 s.
[Rapport]

KFB Report Publication Dnr, 94-141-742 Stockholm 1995Denna post skapades 2007-05-18. Senast ändrad 2007-05-18.
CPL Pubid: 41834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Development of an Ethanol Fueled Diesel Engine