CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-board Conversion of Alcohol to Ethers for diesel Engines

Henriet Armbruster ; J van Gunstren ; Savo Gjirja (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Erik Olsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
ISAF XIII Paper. International Symposium on Alcohol Fuels. Implementing the Transition to a Sustainable Transport System, Stockholm 3-6 July 2000. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-05-18. Senast ändrad 2007-05-18.
CPL Pubid: 41832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur