CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-board Conversion of Alcohol to Ethers for Fumigation in diesel Engines.

H Armbruster ; S Stucki ; Savo Gjirja (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Erik Olsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Proceeding of the I MECH E Part D Journal of Automotive Engineering. (Professional Engineering Publishing). Vol. Volume 217 (2003), No3, p. 155-164.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-18. Senast ändrad 2007-05-18.
CPL Pubid: 41830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Kemi
Teknisk mekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur