CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Några medeltida takstolar - En delrapport i ett forskningsprojekt kring takfotens historiska utveckling och konstruktiva verkningssätt

Carl Thelin (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 4183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Building design papers 1