CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crushing Plant Performance

Per Svedensten (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-967-9.- 166 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-05-16. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 41763

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Produktionsteknik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-06-13
Tid: 13:00
Lokal: HA2
Opponent: Toni Kojovic

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2648