CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dirichlet super three-brane in ten-dimensional type IIB supergravity

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Alexander von Gussich (Institutionen för teoretisk fysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Anders Westerberg (Institutionen för teoretisk fysik)
Nucl.Phys.B490:163-178,1997 (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give the full supersymmetric and kappa-symmetric action for the Dirichlet three-brane, including its coupling to background superfields of ten-dimensional type IIB supergravity.Denna post skapades 2007-05-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 41703

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur