CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Dirichlet super p-branes in ten-dimensional type IIA and IIB supergravity

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Alexander von Gussich (Institutionen för teoretisk fysik) ; Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Per Sundell ; Anders Westerberg (Institutionen för teoretisk fysik)
Nucl.Phys.B490:179-201,1997 (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We give the full supersymmetric and kappa-symmetric actions for the Dirichlet p-branes, including their coupling to background superfields of ten-dimensional type IIA and IIB supergravity.Denna post skapades 2007-05-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 41702

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)
Institutionen för teoretisk fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur