CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The manifestly Sl(2,Z)-covariant superstring

Martin Cederwall (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik) ; Paul K. Townsend
J. High Energy Phys. 9709:003,1997 (1997)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present a manifestly Sl(2;Z)-covariant action for the type IIB superstring, and prove kappa-symmetry for on-shell IIB supergravity backgrounds.Denna post skapades 2007-05-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 41699

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur