CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Temperature Corrosion of the FeCrAl alloy Kanthal AF, The Influence of H2O and KCl

Helena Götlind (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Göteborg2007. ISBN: 978-91-7291-933-4.- 183 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-05-15. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 41689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-06-07
Tid: 13:15
Lokal: KB, kemihuset
Opponent: Professor W. J. Quadakkers

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2614