CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluorescence demarcation of basal cell carcinoma controlled by histopathological mapping

Marica Ericson (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik) ; Charlotta Berndtsson ; Bo Stenquist ; Lena Mölne ; Olle Larkö ; Ann-Marie Wennberg ; Arne Rosén (Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik)
Proc of SPIE; The international Society for Opitical Engineering Vol. 5370 (2004), p. 163.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 41678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik (1997-2005)
Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi (1991-2005)

Ämnesområden

Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur