CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interstellar Absorptions Across the Electromagnetic Spectrum

Achim Tappe (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Bull. Amer. Astron. Soc. Vol. 36 (2004), p. 986.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur