CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Performance of Resistive Thin-film Termination for Microstrip Lines

Raquel Monje (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Conference Digest 29th International Conference on Infrared and Millimeter Waves and 12th International Conference on Terahertz Electronics, Sept. 27 - Oct. 1, 2004, Karlsruhe, Germany, eds. M. Thumm, W. Wiesbeck p. 699-700. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4164

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur